Książka „Żywność a zdrowie człowieka”

 

 

 

 

Książka pt. Żywność a zdrowie człowieka – o pokarmach naturalnych i produktach spożywczych oraz ich wpływie na organizm to nowe, niestandardowe spojrzenie na temat wpływu pożywienia człowieka na jego zdrowie, w którym za podstawę zaleceń dietetycznych mających służyć profilaktyce zdrowotnej i leczeniu przyjęto jakość żywności. Książka na nowo formułuje definicję jakości żywności, ponieważ na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu – stu lat okoliczności jej pozyskiwania i wytwarzania drastycznie się zmieniły. Wskutek tych zmian nie tylko spadła wartość odżywcza żywności, ale także pojawiły się w niej substancje chorobotwórcze, w związku z czym to właśnie żywność stała się jednym z głównych czynników utraty zdrowia całych społeczeństw. Książka daje wskazówki na temat tego, co współczesny człowiek może zrobić w tej nowej i trudnej dla niego sytuacji, aby zapewnić sobie odżywczy i bezpieczny pokarm, który uchroni go przed chorobami.

 

Słowo od autorki:

 

Wstęp

Spis treści

Recenzja

Fragment książki

Pozostałe informacje

Gdzie można nabyć książkę

 

2 thoughts on “Książka „Żywność a zdrowie człowieka”

 1. W wielu o dietach przewija się odniesienie do dzieła dr. Westona Andrew Pricea „Nutrition and Physical Degeneration”.
  Unikalne, znakomicie zilustrowane i przemawiające do wyobraźni dzieło nie doczekało się jednak polskiego przekładu.
  Niemniej ukazała się książka, która za zgodą fundacji Price-Pottenger w skondensowanej formie przybliża polskiemu czytelnikowi całą esencję dzieła Price’a i zawiera oryginalne ilustracje.
  Autorka książki [b]”Żywność a zdrowie człowieka”[/b] Ewa Gierula, z wielką skrupulatnością opracowała w formie tabelarycznej parametry poszczególnych, badanych przez Pricea diet, umożliwiając czytelnikowi ich porównanie bez konieczności wertowania opasłego dzieła w języku angielskim.
  Książka, napisana pięknym językiem, prosto i klarownie odnosi istotę jakości żywienia przedstawioną przez Pricea do współczesnych czasów. Skłania do zmiany zwyczajów żywieniowych pokazując korzyści takiego działania ale też i daje wskazówki, jak to osiągnąć.
  Nie ma w niej nic z ortodoksji żywieniowej a jedynie wskazówki, jak świadomie podejść do produktów spożywczych aby stały się dla organizmu życiodajnym pokarmem.
  Napiszę hasłowo:
  – wskazówki kształtowania smaku,
  – obserwacja samopoczucia,
  – uwzględnienie własnych preferencji,
  – uwzględnienie sezonowości i różnorodności produktów.
  Przeczytałam z wielkim zainteresowaniem i teraz zaczynam po raz drugi, robiąc już notatki 🙂
  Świetna książka !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.