fbpx

Regulamin konsultacji

 

§ 1

Strony umowy o przeprowadzenie konsultacji

Konsultacje prowadzone są przez dyplomowanego dietetyka Ewę Gierulę, zwanej dalej Dietetykiem (nr dyplomu: 5492, uczelnia: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, tytuł zawodowy: licencjat, specjalność: psychodietetyka, rok ukończenia studiów: 2019), w ramach firmy Zdrowe Dzieci – Zdrowa Rodzina Ewa Gierula wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 8131803531, REGON 690568588.

Konsultacje udzielane są osobie zwracającej się do Dietetyka z prośbą o poradę, zwanej dalej Pacjentem / Opiekunem Pacjenta.

 

§ 2

Organizacja konsultacji

Konsultacje odbywają się przez komunikator Skype oraz w formie korespondencji e-mailowej; do ich realizacji wykorzystywane są narzędzia: poczta elektroniczna (e-mail), edytor tekstu oraz komunikator Skype.

Konsultacje przez komunikator Skype odbywają się w godzinach 10.30 – 18.30, od poniedziałku do piątku.

Umowa o przeprowadzenie konsultacji zostaje zawarta w momencie dokonania przez Pacjenta / Opiekuna Pacjenta ustalonej wpłaty na wskazane konto bankowe (wpłata na konto oznacza wpływ środków pieniężnych na konto).

Konsultacje można nagrywać. Nagrania mogą być wykorzystane tylko do osobistego użytku, w celu efektywnego skorzystania z konsultacji, natomiast zabronione jest jakiekolwiek ich rozpowszechnianie i publikowanie.

 

§ 3

Opłata za konsultacje

Aktualne ceny konsultacji wskazane są na stronie https://zdrowedzieci.org.pl/konsultacje/

Opłata za konsultacje pobierana jest z góry. W przypadku rezygnacji z konsultacji opłaconych przez Pacjenta / Opiekuna Pacjenta opłata za konsultacje nie podlega zwrotowi.

Opłata za konsultację odwołaną przez Pacjenta / Opiekuna Pacjenta w dniu zarezerwowanej konsultacji nie podlega zwrotowi.

W przypadku odwołania konsultacji przez Dietetyka w dniu zarezerwowanej konsultacji Dietetyk zobowiązany jest do zaproponowania innego terminu opłaconej konsultacji oraz do zaoferowania dodatkowej, bezpłatnej godziny konsultacji tytułem rekompensaty w innym, dogodnym dla Pacjenta / Opiekuna Pacjenta terminie i trybie (Skype lub korespondencji e-mail).

 

Dane do przelewu

Nazwa konta:

Ewa Gierula, 32-020 Wieliczka

Numer konta:

63 1050 1445 1000 0091 2333 8858

Numer konta dla przelewów z zagranicy:

IBAN: PL 63 1050 1445 1000 0091 2333 8858

KOD BIC SWIFT: INGBPLPW

Tytuł przelewu:

konsultacja dietetyczna + imię i nazwisko Pacjenta / Opiekuna Pacjenta

 

§ 4

Rezerwacja terminu konsultacji

Warunkiem rezerwacji terminu konsultacji jest:

    • podpisanie i przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com oświadczenia dot. ochrony praw autorskich, zgody na podjęcie terapii dietetycznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z regulaminem konsultacji – w przypadku pierwszej konsultacji (treść oświadczenia zostanie wcześniej udostępniona Pacjentowi / Opiekunowi Pacjenta);
    • przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji, jeśli wskaże je Dietetyk, na przykład wypełnionego wywiadu, zapisu zrealizowanego jadłospisu itp.;
    • zamówienie i opłacenie wybranej opcji konsultacji w sklepie internetowym: https://zdrowedzieci.org.pl/sklep/ (wpłata na konto oznacza wpływ środków pieniężnych na konto);
    • przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com prośby o zaproponowanie terminu konsultacji.

W momencie spełnienia przez Pacjenta / Opiekuna Pacjenta ww. warunków Dietetyk zobowiązany jest zaproponować termin konsultacji w ciągu 5 dni roboczych. Termin konsultacji określony zostanie na możliwie najbliższą datę i dogodną godzinę, odpowiadającym Pacjentowi / Opiekunowi Pacjenta, z uwzględnieniem grafiku pracy Dietetyka. Ustalenie terminu konsultacji odbywa się wyłącznie drogą e-mailową.

 

§ 5

Realizacja konsultacji

Warunkiem realizacji konsultacji jest rezerwacja ich terminu.

Warunkiem udzielenia porady dietetycznej Pacjentowi choremu lub Opiekunowi Pacjenta chorego jest przeprowadzenie wywiadu wstępnego w ramach pierwszej konsultacji. 

Dietetyk zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji w umówionym terminie zgodnie z wcześniejszymi e-mailowymi ustaleniami określonymi w korespondencji e-mailowej z Pacjentem / Opiekunem Pacjenta.

Po odbytej konsultacji Dietetyk przesyła na adres e-mail Pacjenta / Opiekuna Pacjenta bieżące rozliczenie finansowe konsultacji oraz ewentualnie materiały dodatkowe uzupełniające temat konsultacji.

Zarezerwowany czas konsultacji nie może być wydłużony w przypadku spóźnienia Pacjenta / Opiekuna Pacjenta. W przypadku spóźnienia Dietetyka konsultacja zostanie przedłużona o czas spóźnienia, a jeśli nie będzie to możliwe, Dietetyk zaproponuje Pacjentowi / Opiekunowi Pacjenta dodatkowy czas konsultacji w innym, dogodnym dla Pacjenta / Opiekuna Pacjenta terminie i trybie (Skype lub korespondencji e-mail) tytułem rekompensaty za spóźnienie. 

Termin konsultacji Dietetyk lub Pacjent / Opiekun Pacjenta może przesunąć najpóźniej na dzień przed datą konsultacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tytułem „Zmiana terminu konsultacji”, jednak wskazane jest, aby taką informację wysyłać jak najwcześniej – dla usprawnienia rezerwacji terminów.

W przypadku awarii internetu w umówionym dniu i o umówionej porze konsultacji Dietetyk i Pacjent / Opiekun Pacjenta zobowiązani są skontaktować się telefonicznie niezwłocznie, tj. w umówionym dniu i o umówionej porze, w celu ustalenia innego terminu konsultacji.

Scroll to Top