Regulamin konsultacji

 

§ 1

Konsultacje odbywają się przez komunikator Skype oraz w formie korespondencji e-mailowej; do ich realizacji wykorzystywane są programy: poczta elektroniczna (e-mail), edytor tekstu Word oraz komunikator Skype.

 

§ 2

Konsultacje przez komunikator Skype odbywają się w godzinach 11.00 – 14.30 oraz w okresie czasu zimowego w godz. 17.00-18.00, od poniedziałku do piątku.

 

§ 3

Aktualne ceny konsultacji wskazane są na stronie https://zdrowedzieci.org.pl/konsultacje/

 

§ 4

Opłata za konsultacje pobierana jest z góry. W przypadku konsultacji e-mailowych wpłacona kwota rozliczana jest na bieżąco, proporcjonalnie do przepracowanego przez dietetyka czasu.

 

§ 5

Warunkiem rezerwacji terminu konsultacji jest:

  • wypełnienie i przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com ankiety dotyczącej oczekiwań pacjenta lub jego opiekuna – w przypadku pierwszej konsultacji;
  • podpisanie i przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com oświadczenia dot. ochrony praw autorskich, zgody na podjęcie terapii dietetycznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z regulaminem konsultacji – w przypadku pierwszej konsultacji;
  • przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji, jeśli je wskaże dietetyk (na przykład wypełnionego wywiadu, zapisu zrealizowanego jadłospisu itp.);
  • wpłata na wskazane konto bankowe (wpłata na konto oznacza wpływ środków pieniężnych na konto);
  • przesłanie na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com prośby o zaproponowanie terminu konsultacji.

§ 6

Dane do przelewu

Nazwa konta:

Ewa Gierula, 32-020 Wieliczka

Numer konta:

63 1050 1445 1000 0091 2333 8858

Numer konta dla przelewów z zagranicy:

IBAN: PL 63 1050 1445 1000 0091 2333 8858

KOD BIC SWIFT: INGBPLPW

Tytuł przelewu:

konsultacja dietetyczna + imię i nazwisko osoby składającej zamówienie

 

§ 7

W dniu dokonania przelewu należy wysłać dane do faktury (imię i nazwisko, adres, ewentualnie – nazwę firmy, adres i numer NIP) na konto mamazdrowychdzieci@gmail.com. W przypadku niewskazania danych do faktury faktura zostanie wystawiona na właściciela konta bankowego, z którego został dokonany przelew na poczet konsultacji.

 

§ 8

Zarezerwowany czas konsultacji nie może być wydłużony w przypadku spóźnienia pacjenta lub jego opiekuna.

 

§ 9

W przypadku rezygnacji z konsultacji opłaconych przez pacjenta lub jego opiekuna, opłata za konsultację nie podlega zwrotowi.

 

§ 10

Opłata za konsultację odwołaną przez pacjenta lub jego opiekuna w dniu zarezerwowanej konsultacji nie podlega zwrotowi. Termin konsultacji można przesunąć najpóźniej na dzień przed datą konsultacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tytułem „Zmiana terminu konsultacji” na adres mamazdrowychdzieci@gmail.com, jednak uprzejmie prosimy o jak najwcześniejsze wysłanie takiej informacji – wówczas rezerwacja terminów będzie sprawniejsza. O wszelkich ewentualnych zmianach ustalonego terminu konsultacji dokonywanych przez dietetyka pacjent lub jego opiekun będzie powiadamiany drogą mailową w możliwie najszybszym terminie.

 

§ 11

W przypadku awarii internetu w umówionym dniu i o umówionej porze konsultacji należy skontaktować się telefonicznie w celu ustalenia innego terminu konsultacji.