fbpx

Artykuły naukowe

 

Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska:

AUTOIMMUNOLOGICZNY (AUTOZAPALNY) ZESPÓŁ ZAPALNY INDUKOWANY PRZEZ ADIUWANTY

Reumatologia 2/2013

 

Naskręcki, R., Grzonka, M.

BLUE LIGHT HAZARD, CZYLI CZY I JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED NADMIAREM ŚWIATŁA

Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Wójtowicz, A.K., Szychowski, K.A.:

DDT – PRZEKLEŃSTWO CZY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO XX WIEKU?

Katedra Biotechnologii Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Marie-Caroline Michalski, Caroline Januel:

DOES HOMOGENIZATION AFFECT THE HUMAN HEALTH PROPERTIES OF COW’S MILK?

Trends in Food Science & Technology

 

Sandra, D.G. Dalgleish:

EFFECTS OF ULTRA-HIGH-PRESSURE HOMOGENIZATION AND HEATING ON STRUCTURAL PROPERTIES OF CASEIN MICELLES IN RECONSTITUTED SKIM MILK POWDER

International Dairy Journal

 

Karen DeFelice, M.S.:

ENZYMES IN HEALTH AND DISEASE

Total Health Magazine

 

Marta Kwiatkowska, Paweł Jarosiewicz, Bożena Bukowska:

GLIFOSAT I JEGO PREPARATY – TOKSYCZNOŚĆ, NARAŻENIE ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

 

Henryka Langauer-Lewowicka:

GLIN – ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

Anthony Samsel, Stephanie Seneff:

GLYPHOSATE’S SUPPRESSION OF CYTOCHROME P450 ENZYMES AND AMINO ACID BIOSYNTHESIS BY THE GUT MICROBIOME: PATHWAYS TO MODERN DISEASES

Entropy 2013, 15

 

Van Lieshout, G.A.A., Lambers, T.T., Bragt, M.C.E., Hettinga, K.A.:

HOW PROCESSING MAY AFFECT MILK PROTEIN DIGESTION AND OVERALL PHYSIOLOGICAL OUTCOMES: A SYSTEMATIC REVIEW

Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2019

 

Weigt, D., Kiel, A., Nawracała, J., Kurasiak-Popowska, D., Tomkowiak, A., Mikołajczyk, S., Niemann, J.:

IDENTYFIKACJA GENU KARŁOWATOŚCI RHT-D1B U RÓŻNYCH FORM PSZENICY ZWYCZAJNEJ Z WYKORZYSTANIEM MARKERÓW SPECYFICZNYCH DNA

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Mańka, S., Majewska, E.

IMMUNOREGULACYJNE DZIAŁANIE MELATONINY. MECHANIZM DZIAŁANIA I WPŁYW NA KOMÓRKI PROCESU ZAPALNEGO

Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej, Katedra Nauk Podstawowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Almaas, H., Cases, A.L., Devold, T.G., Holm, H., Langsrud, T., Aabakken, L., Aadnoey, T., Vegarud, G.E.:

IN VITRO DIGESTION OF BOVINE AND CAPRINE MILK BY HUMAN GASTRIC AND DUODENAL ENZYMES

International Dairy Journal, 2006

 

Barbara Kuczyńska, Agnieszka Wasilewska, Maciej Biczysko, Tomasz Banasiewicz, Michał Drews:

KRÓTKOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE – MECHANIZMY DZIAŁANIA, POTENCJALNE ZASTOSOWANIA KLINICZNE ORAZ ZALECENIA DIETETYCZNE 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. Michał Drews

 

Prof. Grażyna Cichosz, prof. Hanna Czeczot:

KWASY TŁUSZCZOWE IZOMERII TRANS W DIECIE CZŁOWIEKA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM, Katedra i Zakład Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: prof. dr hab. A. Barańczyk-Kuźma

 

Michael Finkel:

LUDZIE HADZA: ŻYJĄ W CZASIE TERAŹNIEJSZYM – TU I TERAZ

National Geographic Polska

 

Danko Hodowla Roślin:

„MAŁA” REWOLUCJA NA POLACH ŻYTA: ZWIĘKSZENIE PLONU I ODPORNOŚCI NA SUSZĘ DZIĘKI GENOTYPOM PÓŁKARŁOWYM

 

Wiesława Ciepłowska:

MĄKA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

 

Zawilska J. B., Czarnecka, K.:

MELANOPSYNA – NOWO ODKRYTY CHRONOBIOLOGICZNY RECPETOR ŚWIATŁA

Zakład Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego, Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

 

Chun Z. Yang,Stuart I. Yaniger, V. Craig Jordan, Daniel J. Klein, and George D. Bittner:

MOST PLASTIC PRODUCTS RELEASE ESTROGENIC CHEMICALS: A POTENTIAL HEALTH PROBLEM THAT CAN BE SOLVED

US National Library of Medicine, National Institutes of Health

 

Najwyższa Izba Kontroli:

NADZÓR NAD STOSOWANIEM DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI. LATA 2016-2018 (I KWARTAŁ)

 

Dr inż. Barbara Mikołajczak:

NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W WODZIE PITNEJ

 

Zbigniew Rudkowski:

NARAŻENIE ŚRODOWISKOWE I WPŁYW NA ZDROWIE DZIECI CHEMIKALIÓW ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PLASTYKOWYCH – WYZWANIA TAKŻE DLA PEDIATRÓW

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński

 

The World Health Organization:

NONCOMMUNICABLE DISEASES

 

Marika Kowalska, Marek Aljewicz, Ewelina Mroczek, Grażyna Cichosz:

OLEJ PALMOWY – TAŃSZA I ZDROWSZA ALTERNATYWA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM

 

Christopher Masterjohn:

ON THE TRAIL OF THE EXLUSIVE X-FACOR: A SIXTY-TWO-YEAR-OLD MYSTERY FINALLY SOLVED

The Weston A. Price Foundation

 

Prof. Jan K. Ludwicki:

ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE (GMO) – ASPEKTY TOKSYKOLOGICZNE

Zakład Toksykologii Środowiskowej, Państwowy Zakład Higieny

 

Mirosława Chrabąszcz, Anna Czulińska, Małgorzata Dusik, studentki III roku chemii:

POLICHLOREK WINYLU – SZKODLIWY POLIMER

Studenckie Koło Naukowe „KALCYT”, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, recenzent: Prof. AŚ dr hab. Zdzisław M. Migaszewski

 

Instytut Spraw Obywatelskich (red. Rafał Górski):

RATUJ DZIECI! EDUKACJA TECHNOLOGICZNA: E-UZALEŻNIENIA I ELEKTROSMOG

 

Patrycja Kłusek:

ROLA STRESU PSYCHOLOGICZNEGO W NEUROENDOKRYNNEJ REGULACJI POBIERANIA POKARMU I POWSTAWANIU OTYŁOŚCI

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Emilia Bagnicka:

SKŁAD I WARTOŚĆ ODŻYWCZA MLEKA KOZIEGO W PORÓWNANIU Z MLEKIEM KROWIM OWCZYM I KOBIECYM

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Mgr inż. Witold Danelski, prof. dr hab. Małgorzata Korbin:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH W 2017 ROKU NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Instytut Ogrodnictwa Inhort

 

Dr hab. inż. Zygmunt Usydus, prof. nadzw., dr inż. Joanna Szlinder-Richert:

SUBSTANCJE NIEPOŻĄDANE W RYBACH MORSKICH I HODOWLANYCH (str. 63)

Projekt badawczy własny nr N N312 208136, pt. Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych gatunków ryb z importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo w Polsce rybami bałtyckimi i hodowlanymi”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Prof. d r hab. Bożena Waszkiewicz-Robak:

SYROPY I INNE SŁODKIE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI – CZY TO DOBRE I ZDROWE ZAMIENNIKI CUKRU?

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział  Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN SPEŁNIAJĄCE WYMOGI PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

 

Prof. Walter J. Crinnion

THE CDC FOURTH NATIONAL REPORT ON HUMAN EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL CHEMICALS: WHAT IT TELLS US ABOUT OUR TOXIC BURDEN AND HOW IT ASSIST ENVIRONMENTAL MEDICINE PHYSICIANS

Environmental Medicine, Southwest College of Naturopathic Medicine, Tempe AZ, USA

 

EFSA Journal:

THE 2017 EUROPEAN UNION REPORT ON PESTICIDE RESIDUES IN FOOD

 

Jane Lukshis, MN, RN, CNS:

VACCINE INDUCED AUTOIMMUNE INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (IDDM) IN CHILDREN: IS THERE SUFFICIENT EVIDENCE TO SUPPORT A CAUSAL RELATIONSHIP?

Clinical Nurse Specialist Children’s Hospital, Palmetto Health Richland Columbia, SC 29203 J. Lukshis/Medical Veritas 2 (2005) 530–534

 

Agnieszka Szewczyk, Ewa Hanczakowska:

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (MCFA) I ICH MONOACYLGLICEROLI (MCM)

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 32-083 Balice k. Krakowa

 

Paulina Smyda

WYKORZYSTANIE SOMATYCZNEJ FUZJI DO PRZENOSZENIA AGRONOMICZNIE WAŻNYCH CECH Z DZIKICH GATUNKÓW SOLANUM DO GENOMU ZIEMNIAKA UPRAWNEGO SOLANUM TUBEROSUM L

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

 

Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak:

ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z GENETYCZNIE MODYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ (GMF)

Instytut Medycyny Wsi, Zakład Zdrowia Publicznego, Lublin

 

Prof. Jacek J. Nowak:

ZAGROŻENIA ZE STRONY GLIFOSATU I ROUNDUPU, NAJSZERZEJ UŻYWANYCH W UPRAWACH GMO – RAPORT

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC)

 

Prof. Jerzy Truchliński, prof. Eligiusz Madej, dr n. wet. Tomasz Riha:

ZDROWOTNE I METABOLICZNE KONSEKWENCJE NADMIARU I NIEDOBORU SIARKI

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie

 

Prof. Grażyna Cichosz, prof. Stanisław Kazimierz Wiąckowski:

ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA – WIELKA NIEWIADOMA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

 

Źródło ilustracji: Wikipedia

 

Scroll to Top
×