Artykuły naukowe

 

 

Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska:

AUTOIMMUNOLOGICZNY (AUTOZAPALNY) ZESPÓŁ ZAPALNY INDUKOWANY PRZEZ ADIUWANTY

Reumatologia 2/2013

 

 

 

Marie-Caroline Michalski, Caroline Januel:

DOES HOMOGENIZATION AFFECT THE HUMAN HEALTH PROPERTIES OF COW’S MILK?

Trends in Food Science & Technology

 

 

 

Sandra, D.G. Dalgleish:

EFFECTS OF ULTRA-HIGH-PRESSURE HOMOGENIZATION AND HEATING ON STRUCTURAL PROPERTIES OF CASEIN MICELLES IN RECONSTITUTED SKIM MILK POWDER

International Dairy Journal

 

 

 

Karen DeFelice, M.S.:

ENZYMES IN HEALTH AND DISEASE

Total Health Magazine

 

 

 

Henryka Langauer-Lewowicka:

GLIN – ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 

 

 

 

Barbara Kuczyńska, Agnieszka Wasilewska, Maciej Biczysko, Tomasz Banasiewicz, Michał Drews:

KRÓTKOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE – MECHANIZMY DZIAŁANIA, POTENCJALNE ZASTOSOWANIA KLINICZNE ORAZ ZALECENIA DIETETYCZNE 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. Michał Drews

 

 

 

prof. Grażyna Cichosz, prof. Hanna Czeczot:

KWASY TŁUSZCZOWE IZOMERII TRANS W DIECIE CZŁOWIEKA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM, Katedra i Zakład Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: prof. dr hab. A. Barańczyk-Kuźma

 

 

 

Michael Finkel:

LUDZIE HADZA: ŻYJĄ W CZASIE TERAŹNIEJSZYM – TU I TERAZ

National Geographic Polska

 

 

 

Wiesława Ciepłowska:

MĄKA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

 

 

 

Chun Z. Yang,Stuart I. Yaniger, V. Craig Jordan, Daniel J. Klein, and George D. Bittner:

MOST PLASTIC PRODUCTS RELEASE ESTROGENIC CHEMICALS: A POTENTIAL HEALTH PROBLEM THAT CAN BE SOLVED

US National Library of Medicine, National Institutes of Health

 

 

 

dr inż. Barbara Mikołajczak:

NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W WODZIE PITNEJ

 

 

 

Zbigniew Rudkowski:

NARAŻENIE ŚRODOWISKOWE I WPŁYW NA ZDROWIE DZIECI CHEMIKALIÓW ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PLASTYKOWYCH – WYZWANIA TAKŻE DLA PEDIATRÓW

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński

 

 

 

The World Health Organization:

NONCOMMUNICABLE DISEASES

 

 

 

Marika Kowalska, Marek Aljewicz, Ewelina Mroczek, Grażyna Cichosz:

OLEJ PALMOWY – TAŃSZA I ZDROWSZA ALTERNATYWA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM

 

 

 

Christopher Masterjohn:

ON THE TRAIL OF THE EXLUSIVE X-FACOR: A SIXTY-TWO-YEAR-OLD MYSTERY FINALLY SOLVED

The Weston A. Price Foundation

 

 

 

prof. Jan K. Ludwicki:

ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE (GMO) – ASPEKTY TOKSYKOLOGICZNE

Zakład Toksykologii Środowiskowej, Państwowy Zakład Higieny

 

 

 

Mirosława Chrabąszcz, Anna Czulińska, Małgorzata Dusik, studentki III roku chemii:

POLICHLOREK WINYLU – SZKODLIWY POLIMER

Studenckie Koło Naukowe „KALCYT”, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, recenzent: Prof. AŚ dr hab. Zdzisław M. Migaszewski

 

 

 

Emilia Bagnicka:

SKŁAD I WARTOŚĆ ODŻYWCZA MLEKA KOZIEGO W PORÓWNANIU Z MLEKIEM KROWIM OWCZYM I KOBIECYM

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

 

 

mgr inż. Witold Danelski, prof. dr hab. Małgorzata Korbin:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH W 2017 ROKU NA RZECZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Instytut Ogrodnictwa Inhort

 

 

 

dr hab. inż. Zygmunt Usydus, prof. nadzw., dr inż. Joanna Szlinder-Richert:

SUBSTANCJE NIEPOŻĄDANE W RYBACH MORSKICH I HODOWLANYCH (str. 63)

Projekt badawczy własny nr N N312 208136, pt. Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych gatunków ryb z importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo w Polsce rybami bałtyckimi i hodowlanymi”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

prof. d r hab. Bożena Waszkiewicz-Robak:

SYROPY I INNE SŁODKIE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI – CZY TO DOBRE I ZDROWE ZAMIENNIKI CUKRU?

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział  Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 

 

 

Jane Lukshis, MN, RN, CNS:

VACCINE INDUCED AUTOIMMUNE INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (IDDM) IN CHILDREN: IS THERE SUFFICIENT EVIDENCE TO SUPPORT A CAUSAL RELATIONSHIP?

Clinical Nurse Specialist Children’s Hospital, Palmetto Health Richland Columbia, SC 29203 J. Lukshis/Medical Veritas 2 (2005) 530–534

 

 

 

Agnieszka Szewczyk, Ewa Hanczakowska:

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (MCFA) I ICH MONOACYLGLICEROLI (MCM)

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 32-083 Balice k. Krakowa

 

 

 

Anna Jurkiewicz, Franciszek Bujak:

ZAGROŻENIA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z GENETYCZNIE MODYFIKOWANĄ ŻYWNOŚCIĄ (GMF)

Instytut Medycyny Wsi, Zakład Zdrowia Publicznego, Lublin

 

 

 

prof. Jerzy Truchliński, prof. Eligiusz Madej, dr n. wet. Tomasz Riha:

ZDROWOTNE I METABOLICZNE KONSEKWENCJE NADMIARU I NIEDOBORU SIARKI

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie

 

 

 

prof. Grażyna Cichosz, prof. Stanisław Kazimierz Wiąckowski:

ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA – WIELKA NIEWIADOMA

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Źródło ilustracji: Wikipedia