fbpx

Szczepionki – prezentacje Jerzego Zięby

 

 

Ponownie poruszam wzbudzający silne emocje, niezwykle trudny, skomplikowany i wielowątkowy temat szczepień. Byłby on dla mnie obcy, gdyby nie przykre, a czasami wręcz bolesne doświadczenia dotyczące moich Dzieci, mnie samej i naszej dalszej rodziny.

Przedstawiam Państwu serię prezentacji autorstwa Jerzego Zięby, które stanowią usystematyzowany, przejrzysty i praktyczny zbiór udowodnionych naukowo informacji dotyczących sztucznej immunizacji. Materiał ten pozwala przede wszystkim poznać i zrozumieć mechanizmy pewnych zjawisk, dzięki czemu możemy zacząć logicznie myśleć i samodzielnie wyciągać wnioski, a nie tylko brać na wiarę tezy tzw. ekspertów, których rzetelność i uczciwość staje się czasami wątpliwa. Do zapoznania się z przedstawionym materiałem gorąco zachęcam nie tylko rodziców, ale również lekarzy – pediatrów, dziecięcych neurologów, gastrologów, diabetologów, dermatologów, alergologów, laryngologów, ortopedów, okulistów, psychologów, psychiatrów, genetyków, immunologów i wakcynologów, a także – toksykologów.

 

Jako matka, jako rodzic, mam następujące przesłanie do innych rodziców:

Drodzy Rodzice! Podejmujcie decyzję o szczepieniu swoich dzieci na podstawie wiedzy merytorycznej, a nie – informacji medialnych czy opinii lekarzy, którzy nie znają wszystkich faktów lub boją się mówić prawdę. Podam przykład, jak łatwo zostać wprowadzonym w błąd: według mediów oraz niektórych lekarzy i wykładowców na uniwersytetach medycznych, dr Andrew Wakefield jest oszustem, który skłamał, twierdząc, że przyczyną autyzmu jest szczepienie MMR. Czy to prawda? Co tak naprawdę stwierdził ten lekarz? Sięgnijcie do samego źródła informacji – słynnej publikacji naukowej, której Wakefield jest współautorem, opublikowanej w Lancecie oraz do dokumentów dodatkowych. Już sam tytuł publikacji świadczy o tym, co jest w niej najistotniejszym wątkiem: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children, w tłumaczeniu: Przerost grudek chłonnych w jelicie krętym, nieswoiste zapalenie okrężnicy i całościowe zaburzenia rozwoju u dzieci. Przeczytajcie cały artykuł ze zrozumieniem lub, jeśli nie posługujecie się językiem angielskim, oglądnijcie z uwagą film nr 17. Inny przykład: czy przetłumaczone na język polski ulotki producenta załączone do szczepionek są wiarygodne? Okazuje się, że nie: tłumaczenie może być rażąco zawężone, co zostało wykazane w prezentacji nr 23. A więc wiarygodnym materiałem źródłowym nie jest już polska wersja ulotki, tylko ta oryginalna – w języku angielskim.

Sięgajcie więc do właściwych materiałów źródłowych, a ponadto – uważnie obserwujecie rzeczywistość. Bądźcie wyczuleni na sygnały, jakie wysyłają organizmy Waszych Dzieci. Jeśli macie ochotę, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami tutaj, w komentarzach. Może w ten sposób pomożecie innym rodzicom.

Skonfrontujcie treść zaprezentowanego tu materiału czy innych źródeł wiedzy z rzeczywistością, z własnymi obserwacjami. To chyba najlepsza metoda poznawania prawdy.

 

A oto przesłanie Jerzego Zięby:

Bądźcie mądrzy… Wyposażcie się w wiedzę… Ja Wam daję do tego materiały. […] To są suche fakty naukowe. To są publikacje naukowe. Owszem, mogą one wzburzyć człowieka strasznie. I uważam, że powinny wzburzyć.

 

Film 1: Komórki mikroglejowe

Rola komórek mikroglejowych – komórek nieneuronowych w mózgu, które są elementem układu immunologicznego. Oddziaływanie mikrogleju w stanie normalnym, w czasie pobudzenia i w trakcie pełnej aktywacji.

 

Film 2: Stan zapalny w mózgu

Przebieg stanu zapalnego w mózgu: wpływ glutaminianu na komórki nerwowe w stanie aktywacji mikrogleju i śmierć neuronów w wyniku uszkodzenia mitochondriów. Czynniki wywołujące stan zapalny w mózgu. Symptomy zapalenia mózgu (aktywacji mikrogleju) u dziecka.

 

Film 3: Czas trwania stanu zapalnego w mózgu

Zmiana wrażliwości mikrogleju na stymulanty w dzieciństwie, w okresie dojrzewania i w życiu dorosłym. Zależność między stopniem patologicznej aktywacji mikrogleju (zapalenia mózgu) a czasem trwania tego stanu. Szczepienia jako stymulant zapalenia mózgu i czas trwania niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 

Film 4: Szczepienia a rozwój mózgu u dziecka

Badania porównawcze dzieci nieszczepionych i szczepionych. Związek szczepień z zaburzeniami rozwoju układu nerwowego u dziecka. Aluminium w szczepionkach i opinia FDA na temat toksyczności aluminium u noworodków. Rozwój mózgu w pierwszych czterech latach życia dziecka. Szczepienie wcześniaków.

 

Film 5: Co mówi nauka

Uporczywy i długotrwały świąd w miejscu podania szczepionki u dzieci nadwrażliwych na aluminium. Podskórna aplikacja aluminium i pojawianie się biomarkerów autyzmu. Wywoływanie stanów zapalnych w mózgu przez adiuwanty szczepionkowe. Związek aluminium szczepionkowego z syndromem chronicznego zmęczenia. Długotrwała akumulacja aluminium w mózgu. Mechanizm transportowania aluminium do mózgu. Efekty toksyczne wywoływane przez aluminium. Mechanizm mimikry molekularnej oraz rozwój autoimmunoagresji, demielinizacji włókien nerwowych i autyzmu.

 

Film 6: Co mówi nauka – c.d.

Odroczone i przewlekłe zapalenie mięśni, syndrom chronicznego zmęczenia i zaburzenia poznawcze u zaszczepionych osób. Istota zaburzeń poznawczych. Długotrwała obecność szczepionkowego wirusa świnki w organizmie i zapalenie mózgu u dzieci z osłabionym układem immunologicznym. Kluczowe pytania o stan zdrowia dziecka, które ma zostać zaszczepione.

 

Film 7: Co mówi nauka – c.d.

Obecność glifosatu w szczepionkach. Przykłady prac naukowych wprowadzających czytelnika w błąd. Związek między szczepieniami a zapaleniem rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych (chorobą demielinizacyjną o charakterze autoimmunologicznym, zwaną chorobą Devica).

 

Film 8: Bezpieczeństwo szczepionek

Skład szczepionek. Raport włoskich toksykologów z 2017 r. Formaldehyd produkowany w organizmie a formaldehyd szczepionkowy. Rtęć etylowa a rtęć metylowa.

 

Film 9: Aluminium

Zasada ostrożności przyjęta przez Unię Europejską w 2005 r. Rola aluminium w szczepionce. Wpływ aluminium wstrzykniętego do układu krwionośnego na neurony (doświadczenie na myszach). Porównanie ilości atomów glinu w jednej dawce do ilości komórek u człowieka, z uwzględnieniem kumulacji aluminium w mózgu. Niejednakowe ilości aluminium  w poszczególnych ampułkach szczepionkowych.

 

Film 10: Retrowirusy

Dr Judy Mikovits. Retrowirusy i patologiczna, odwrotna transkryptaza i odwrotna transkrypcja (przepisywanie informacji z RNA na DNA), prowadząca do mutacji DNA u człowieka i rozwoju takich chorób jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne czy AIDS. Zanieczyszczenie szczepionek retrowirusami.

 

Film 11: Retrowirusy – c.d.

Wpływ retrowirusów na organizm dziecka. Wpływ retrowirusów na przyszłe pokolenia. Retrowirusy jako broń biologiczna. Retrowirusy w polskich szczepionkach. Zagrożenie dla zdrowia całego społeczeństwa. Brak zainteresowania tematem ze strony Ministerstwa Zdrowia.

 

Film 12: Produkcja szczepionek

Wykorzystanie żywych tkanek zwierzęcych i ludzkich. Skażenie retrowirusami. Zdrowie rodziców abortowanych płodów służących do produkcji szczepionek. Lista szczepionek wyprodukowanych na bazie abortowanych płodów ludzkich i stosowanych w Polsce. Aspekt etyczny oraz bezczynność decydentów i Kościoła.

 

Film 13: Ludzkie DNA w szczepionkach

Pobieranie tkanek z żywych abortowanych płodów ludzkich. Fragmenty DNA obcych płodów wszczepiane w ciała dzieci. Praca naukowa na temat wbudowywania się obcego DNA pochodzącego ze szczepionek w żywą tkankę ludzką. Zmiana osobowości dziecka po szczepieniach, zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wiek komórek, na których hodowane są wirusy szczepionkowe.

 

Film 14: Różnica między naturalnym a sztucznym uodpornieniem

Zabezpieczenie przez naturę: nauka układu odpornościowego na jednym patogenie; efektywna stymulacja układu immunologicznego. Sztuczna immunizacja: nienaturalne wprowadzenie do krwiobiegu dziecka kilku różnych patogenów w towarzystwie wielu toksycznych substancji, retrowirusów, mykoplazmy i obcego DNA; negatywny wpływ na układ immunologiczny i inne układy w organizmie.

 

Film 15: Zależność między szczepieniami a cukrzycą i otyłością

Cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny oraz powiązane zaburzenia wynikające z przeciążenia szczepieniami, a nie z nadmiernego spożywania pokarmów. Intensywne szczepienie – chroniczne stany zapalne – epidemia cukrzycy i otyłości u dzieci. Cukrzyca odroczona o 2-4 lata po szczepieniu.

 

Film 16: Poszczepienne objawy neurologiczne widoczne na twarzy dziecka

Mikroudary mózgu. EEG charakterystyczne dla epilepsji bez zewnętrznych objawów padaczki. Zaburzenia w ustawieniu gałek ocznych. Spadek napięcia mięśniowego w niektórych elementach twarzy. Zmiana prędkości mrugania.

 

Film 17: Poszczepienne zapalenie jelit

Choroba Leśniewskiego-Crohna. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Nieswoiste stany zapalne jelit. Postać dr. Andrew Wakefielda i wyniki jego badań. Konieczność przeprowadzenia dalszych badań. Wyrok Brytyjskiego Sądu Najwyższego.

 

Film 18: Badania kliniczne

FDA. Lek jako substancja nienaturalna. Zasady wprowadzania leków na rynek. Istota badań klinicznych i złoty standard. Brak właściwych badań klinicznych dla szczepionek – niezachowanie złotego standardu.

Link

 

Film 19: Szczepionka przeciwko HPV

Niezachowanie złotego standardu: brak właściwych badań dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki, brak badań na grupie docelowej, obecność aluminium lub szczepionki przeciwko WZW-A w placebo. Zwiększona zawartość aluminium i nadmierna odpowiedź immunologiczna – tragiczne skutki. Gardasil jako szczepionka szczególnie niebezpieczna.

Link

 

Film 20: Szczepionka przeciwko grypie

Procedura doboru szczepów wirusowych. Kalendarz na dany rok: wybór szczepów, produkcja szczepionek, informacja, dystrybucja i szczepienie; brak badań klinicznych w kalendarzu. Szczepionka jako środek farmaceutyczny nieodpowiadający obowiązującym warunkom jakości a przepisy kodeksu karnego (art. 165). Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat szczepień kobiet w ciąży i matek karmiących.

Link

 

Film 21: Szczepionka przeciwko grypie – cd.

Osłabienie człowieka zaszczepionego niewłaściwym szczepem i zarażonego naturalnym szczepem ze środowiska. Przepisy kodeksu karnego (art. 157a). Ta sama szczepionka z lat 2010-2011 oraz 2017-2018 – porównanie informacji od producenta. Siedmiodniowy okres rejestracji skutków ubocznych szczepionki. Zalecenia instytucji: kto powinien się szczepić przeciwko grypie.

 

Film 22: Stosowanie szczepionek przeciwko grypie u kobiet w ciąży

Możliwe poronienia po szczepieniu przeciwko grypie. Osoby zaszczepione szczególnym zagrożeniem dla kobiet w ciąży. Wpływ chronicznie pobudzonego układu odpornościowego matki na rozwój neurologiczny płodu. Wpływ zachorowania na grypę i wpływ szczepienia kobiety ciężarnej na rozwój autyzmu i schizofrenii u płodu: uszkodzenie płodu wskutek pobudzenia układu immunologicznego, a nie przez sam patogen. Szczepienie kobiet w ciąży – wzrost autyzmu i schizofrenii w społeczeństwie.

Link

 

Film 23: Szczepionka przeciwko WZW B

Ulotka producenta: alarmujące ostrzeżenia, niezachowanie złotego standardu badań klinicznych, brak istotnych badań dotyczących bezpieczeństwa szczepionki, tzw. monitoring spontaniczny – zgłoszenia o skutkach ubocznych szczepionki po wprowadzeniu jej do obrotu: nieznana częstość wystąpień skutków ubocznych. Rażąco nierzetelne tłumaczenie ulotki na język polski. Szczepienie wcześniaków jako szczepienie „zerowe” – niewliczone w kalendarz szczepień. Aluminium w szczepionce. Niebezpieczne zalecenia dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących i dzieci, sprzeczne z informacjami zawartymi w ulotce producenta.

Link

 

Film 24: Autyzm

Skutki uboczne szczepionki DTP – w ulotce w języku angielskim (m.in. autyzm) i w jej polskim odpowiedniku (brak autyzmu). Zagrożenia związane ze szczepionką WZW B. Wyniki badań porównawczych dotyczących stanu zdrowia dzieci szczepionych i nieszczepionych, w tym – badań przeprowadzonych przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention – amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład Ministerstwa Zdrowia, odpowiednik polskiego sanepidu).

Link

 

Film 25: Szczepionka BCG

Przeciwwskazania do stosowania szczepionki BCG a szczepienie w pierwszej dobie życia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności. Wykonywanie szczepienia BCG jednocześnie z innymi szczepieniami. Rozsiana infekcja BCG po szczepieniu. Wątpliwa gwarancja bezpieczeństwa. Obecność glutaminianu sodu w szczepionce. Szczepionkowy szczep prątków gruźlicy a szczepy obecne w środowisku naturalnym. Stosowanie szczepionki w czasie karmienia piersią – sprzeczne oficjalne informacje od producenta. Niewiadomy wpływ szczepionki na płodność człowieka, ciążę i laktację. Brak danych na temat wpływu szczepionki na osoby starsze. Brak danych na temat wpływu szczepionki na geny i rozwój nowotworów. Niekompletna informacja o reakcjach poszczepiennych u dzieci.

Link

 

Film 26: Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu

Ryzyko zapaści. Działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu szczepionki do obrotu. Zbieżność neurologicznych objawów choroby z działaniami niepożądanymi szczepionki w układzie nerwowym. Obecność aluminium – silnej neurotoksyny w szczepionce, w ponadprzeciętnej ilości. Wątpliwa skuteczność szczepionki. Wstrzyknięcie szczepionki w mięsień naramienny.

Link

 

Film 27: Badania na temat szczepień

Badania kliniczne nowych leków i szczepionek u dzieci – artykuł dr. Pawła Grzesiowskiego. Badania na temat chorób przewlekłych wywołanych szczepieniami. 142 publikacje opisujące związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniami i autyzmem. Wybiórcze i tendencyjne informacje o szczepieniach w mediach. Zbiór 1000 publikacji na temat historii ogólnoświatowego programu szczepień w latach 1915-2015. Książki. Postać dr. Paula Offita – promotora szczepień.

Link

 

Film 28: Nierzetelna statystyka nop-ów

Wątpliwe bezpieczeństwo szczepionki MMR i młodzieńcze zapalenie stawów. Zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce – rzeczywistość. Statystyka – szacunkowe obliczenia.

Link

 

Film 29: Pytania, jakie powinien zadać odpowiedzialny rodzic

Polityka w świecie publikacji naukowych. Zmiany zdrowotne u zaszczepionych małp (badanie eksperymentalne): zaburzenia rozwojowe, uszkodzenie jelit, tendencja do badania przedmiotów ustami, brak zdolności koncentracji, stępienie emocjonalne z nadmierną zmiennością nastroju. Brak odpowiednich badań u zaszczepionych dzieci. Kalendarz szczepień a odpowiedzialny za dziecko rodzic. Odpowiedzialność w przypadku braku zagrożenia epidemiologicznego. Odpowiedzialność a przymus szczepień.

Link

 

Film 30: Niepożądane odczyny poszczepienne

Zaburzenia neurologiczne, psychiczne, intelektualne, immunologiczne, reumatoidalne, metaboliczne, jelitowe i inne.

Link

 

Film 31: Skuteczność szczepionek – rys historyczny

Zachorowalność a śmiertelność. Manipulacje w interpretacji statystyk. Polio: definicja dawna i obecna, doświadczenie dr. Klennera, bezobjawowa forma choroby, przebieg łagodny polio, paraliż i przypadki śmiertelne – proporcje w populacji, polio poszczepienne, niewłaściwe leczenie. Efektywność szczepień u osób starszych. Odra, krztusiec i błonica u osób zaszczepionych. Związek między ilością szczepień a śmiertelnością dzieci do 5 roku życia. Śmierć łóżeczkowa. Choroby jelit. Choroby u dzieci szczepionych i nieszczepionych – porównanie.

Link

 

Film 32: Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek

Przeciwciała a rzeczywista odporność. Ocena skuteczności szczepionki względem upływu czasu. Brak badań klinicznych nad bezpieczeństwem szczepionek, zgodnych ze złotym standardem. Szczepienia a choroby centralnego układu nerwowego. Paradoks w przepisach dotyczących bezpieczeństwa suplementów i szczepionek.

Link

 

Film 33: NIE-bezpieczeństwo szczepień

Autyzm i choroby mózgu – katastrofalny wzrost zachorowalności wśród dzieci amerykańskich. Gwałtowny wzrost liczby szczepień w USA. Zjawisko immunoekscytotoksyczności. Brak badań na obecność przeciwciał w czasie kwalifikacji dziecka do szczepień. Szczepionka przeciwko rotawirusowi. Przemysł farmaceutyczny a prawo – paradoks. Choroby poszczepienne i system odszkodowawczy. Informacje producenta o składnikach toksycznych szczepionki. Brak informacji producenta o zanieczyszczeniach w szczepionce. Plany producentów szczepionek.

Link

 

Film 34: Choroby, powikłania i sepsa

Co robić, gdy dziecko zachoruje. Pytanie o sposób leczenia powikłań po chorobie. Tężec i askorbinian sodu. Zadanie dla polskich uniwersytetów medycznych. Szczepionki a sepsa.

 

Film 35: Zakończenie

Media i „eksperci”. Decyzja o nieszczepieniu – rozmowa z lekarzem. Decyzja o szczepieniu – środki ostrożności. Kwestie do przemyślenia. Kluczowy problem intensywnego szczepienia: nadmierna stymulacja układu odpornościowego. Szczepionki – inna perspektywa.

Link

 

3 komentarze do “Szczepionki – prezentacje Jerzego Zięby”

  1. Tragedia, tragedia!!!!!!
    To rodzic powinien decydować a nie firmy farmaceutyczne.
    Nie dopuśćmy do ubezwłasnowolnienia rodziców.
    Dziękujemy za odważnych ludzi którzy otwierają nam oczy.

  2. Fantastyczny artykul.Ogrom wiedzy i informacji.Zebranie w jednym miejscu tych wszystkich filmow…Zozstaje tylko podziekowac.Na stonie pana J.Zieby filmy zostaly niestety usuniete.
    Bardzo dziekuje za ta kompulacje i mam nadzieje,ze bedzie dostepna jak najdluzej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
×