fbpx

Padaczka – burza w mózgu

 
 
O padaczce – przez szkiełko i oko. Ciekawy wykład profesora Suffczyńskiego, który uświadamia nam, że nasze organizmy są urządzeniami elektrycznymi. Jakie znaczenie ma ten fakt? O tym już wkrótce, w ramach przygotowywanego przeze mnie materiału o wpływie pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka.
Inne refleksje po wysłuchaniu wykładu:
  • Co jest przyczyną padaczki?
  • Co rozumiemy przez leczenie padaczki?
Na te aspekty patrzę odmiennie niż pan profesor. To, co on definiuje jako możliwą przyczynę, ja uważam już za skutek. Dochodzę do wniosku na podstawie publikacji naukowych i mojego osobistego doświadczenia, że padaczka to choroba wieloczynnikowa, i że musimy działać nieco na wyrost, identyfikując i redukując / eliminując rzeczywiste czynniki choroby (a więc lecząc w moim rozumieniu): chorobotwórczą żywność, środki farmakologiczne, środki chemiczne w otoczeniu chorego czy promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z urządzeń bezprzewodowych. Tu nie potrzeba skomplikowanej nauki, aby uzyskać poprawę zdrowia, a nawet – całkowite wyzdrowienie. Za całkowite wyzdrowienie uważam brak napadów padaczkowych w długim okresie czasu bez stosowania leków przeciwpadaczkowych.
Zostawiam Państwa z tymi refleksjami. Tymczasem zapraszam na wykład:
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
×