Książka Zdrowe Dzieci

 

Książka Zdrowe Dzieci – o utrzymywaniu dzieci w zdrowiu i wyprowadzaniu z choroby bez leków i suplementów jest w trakcie wydawania.smileWedług planów ukaże się już wkrótce.

 

 

Recenzja:

Książka Zdrowe Dzieci to świadectwo mamy, która udowadnia, że zdrowie dziecka zależy przede wszystkim od rodziców – ich świadomości, decyzji i działań. Z jednej strony książka ta jest wyzwaniem – zachętą do podjęcia wysiłku zdobywania wiedzy, rewizji dotychczasowych przekonań i zmiany postępowania, a z drugiej – konstruktywną wskazówką i pocieszeniem: okazuje się, że rodzice nie są bezradni wobec choroby dziecka, że to przede wszystkim oni, a nie lekarze, mają moc sprawczą. Niezależność i odpowiedzialność – postawa, do której przyjęcia zachęca nas Autorka to źródło energii i radości oraz warunek skutecznej profilaktyki i leczenia.

Lekturę tę polecam wszystkim tym, którzy mają pod opieką dzieci, jako poradnik, który powinien pojawić się w każdej rodzinie.

lek. med. Ewa Bednarczyk-Witoszek

 

Wszystkich Czytelników, którzy są zainteresowani zakupem książki, proszę o wpisanie swojego adresu e-mail w okienku Powiadomienia o książce i nowych wpisach (w górnej części prawego marginesu tej strony). Wpisanie adresu nie zobowiązuje do dokonania zakupu, natomiast umożliwia otrzymywanie na bieżąco wiadomości o postępie w wydawaniu książki i ostatecznej dacie jej ukazania się.

 

Bieżące informacje o książce – w poniższych wpisach:

Ustalenia z Wydawcą

Wstęp do książki

Spis treści

Podpisanie do druku