Artykuły naukowe

 

 

Marika Kowalska, Marek Aljewicz, Ewelina Mroczek, Grażyna Cichosz:

OLEJ PALMOWY – TAŃSZA I ZDROWSZA ALTERNATYWA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM

 

Grażyna Cichosz, Hanna Czeczot:

KWASY TŁUSZCZOWE IZOMERII TRANS W DIECIE CZŁOWIEKA

Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik: dr hab. inż. B. Staniewski, prof. UWM, Katedra i Zakład Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: prof. dr hab. A. Barańczyk-Kuźma

Agnieszka Szewczyk, Ewa Hanczakowska:

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE ŚREDNIOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH (MCFA) I ICH MONOACYLGLICEROLI (MCM)

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 32-083 Balice k. Krakowa

Barbara Kuczyńska, Agnieszka Wasilewska, Maciej Biczysko, Tomasz Banasiewicz, Michał Drews:

KRÓTKOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE – MECHANIZMY DZIAŁANIA, POTENCJALNE ZASTOSOWANIA KLINICZNE ORAZ ZALECENIA DIETETYCZNE

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. Michał Drews

 

Emilia Bagnicka:

SKŁAD I WARTOŚĆ ODŻYWCZA MLEKA KOZIEGO W PORÓWNANIU Z MLEKIEM KROWIM OWCZYM I KOBIECYM

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Karen DeFelice, M.S.:

ENZYMES IN HEALTH AND DISEASE

Total Health Magazine

 

 

 

Wiesława Ciepłowska:

MĄKA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

prof. dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak:

SYROPY I INNE SŁODKIE SKŁADNIKI ŻYWNOŚCI – CZY TO DOBRE I ZDROWE ZAMIENNIKI CUKRU?

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa, Wydział  Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

dr hab. inż. Zygmunt Usydus, prof. nadzw., dr inż. Joanna Szlinder-Richert:

SUBSTANCJE NIEPOŻĄDANE W RYBACH MORSKICH I HODOWLANYCH

Projekt badawczy własny nr N N312 208136, pt. Ocena wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego wybranych gatunków ryb z importu w porównaniu z ważnymi gospodarczo w Polsce rybami bałtyckimi i hodowlanymi”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr inż. Barbara Mikołajczak:

NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI CHEMICZNE WYSTĘPUJĄCE W WODZIE PITNEJ

prof. Jan K. Ludwicki:

ORGANIZMY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE (GMO) – ASPEKTY TOKSYKOLOGICZNE

Zakład Toksykologii Środowiskowej, Państwowy Zakład Higieny

Henryka Langauer-Lewowicka:

GLIN – ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Chun Z. Yang,Stuart I. Yaniger, V. Craig Jordan, Daniel J. Klein, and George D. Bittner:

MOST PLASTIC PRODUCTS RELEASE ESTROGENIC CHEMICALS: A POTENTIAL HEALTH PROBLEM THAT CAN BE SOLVED

US National Library of Medicine, National Institutes of Health

Mirosława Chrabąszcz, Anna Czulińska, Małgorzata Dusik, studentki III roku chemii:

POLICHLOREK WINYLU – SZKODLIWY POLIMER

Studenckie Koło Naukowe „KALCYT”, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, recenzent: Prof. AŚ dr hab. Zdzisław M. Migaszewski

Zbigniew Rudkowski:

NARAŻENIE ŚRODOWISKOWE I WPŁYW NA ZDROWIE DZIECI CHEMIKALIÓW ZAWARTYCH W MATERIAŁACH PLASTYKOWYCH – WYZWANIA TAKŻE DLA PEDIATRÓW

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dyrektor: dr n. med. Piotr Z. Brewczyński

Yehuda Shoenfeld, Maria Maślińska:

AUTOIMMUNOLOGICZNY ZESPÓŁ ZAPALNY INDUKOWANY PRZEZ ADIUWANTY

Reumatologia 2/2013

 

 

Jane Lukshis, MN, RN, CNS:

VACCINE INDUCED AUTOIMMUNE INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS (IDDM) IN CHILDREN: IS THERE SUFFICIENT EVIDENCE TO SUPPORT A CAUSAL RELATIONSHIP?

Clinical Nurse Specialist Children’s Hospital, Palmetto Health Richland Columbia, SC 29203 J. Lukshis/Medical Veritas 2 (2005) 530–534